JRP rozpoczęła realizację pierwszego zadania kontraktowego

Na początku lutego wszczęto procedurę przetargową na usługi w zakresie pomocy technicznej
dla Jednostki Realizującej Projekt „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Procedura stanowi  istotny i niezbędny element realizacji Zadania I Projektu, wynikającego
z umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (zgodnie z załącznikiem 3 umowy: Harmonogram Realizacji Projektu). Szacowany koszt pierwszego zadania wynosi 
900 tys. PLN netto
.

Otwarcie ofert nastąpi 15 marca 2012r.

Szczegółowe informacje, dotyczące przetargu na stronie urbis.gniezno.pl

Komentowanie jest wyłączone