Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zaprojektowanie i budowę zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn budowlanych
i transportowych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych w miejscowości Lulkowo”

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_budowa_zzo

Komentowanie jest wyłączone