Konwent Porozumienia międzygminnego

11 września 2013r. w siedzibie firmy URBIS Sp. z o.o. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu POROZUMIENIA Międzygminnego. Tematem spotkania dotyczył powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pod nazwą„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

W Konwencie uczestniczyli Prezydent Miasta Gniezna: Jacek Kowalski wraz z przedstawicielami Gmin objętych POROZUMIENIEM oraz reprezentanci Generalnego Wykonawcy Firmy Control Process  S.A. z Krakowa. W trakcie spotkania zostały omówione postępy w prowadzonych pracach projektowych, dotyczących Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Komentowanie jest wyłączone