Kontrakt nr 3

Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów w msc. Bardo

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego Kontraktu  jest budowa stacji przeładunkowej odpadów, spełniającej wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z infrastrukturą wspomagającą program selektywnej zbiórki, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia objętego niniejszym Kontraktem obejmuje następujące zadanie inwestycyjne:
– budowa Stacji Przeładunkowej w msc. Bardo

Dla spełnienia założonych funkcji technologicznych, funkcji zaplecza technicznego i technicznego i administracyjnego na terenie Stacji Przeładunkowej powstaną następujące obiekty:

- budynek administracyjno-socjalny;
– myjnia kół pojazdów ;
– waga samochodowa;
– wiata dla rozładunku odpadów;
– boksy na odpady surowcowe ;
– punkt gromadzenia odpadów problemowych ;
– plac kompostowania odpadów zielonych ;
– parking;
– zbiornik bezodpływowy ścieków bytowych;
– osadnik i separator;
– system rozsączania ścieków deszczowych ;
– zbiornik paliw;
– zbiornik odcieków technologicznych ;
– studnia wodomierzowa

Zakres Zamówienia obejmuje: wytyczenie, roboty, szkolenia, próby końcowe, próby eksploatacyjne, uprzątnięcie placu budowy, usunięcie wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót przez zamawiającego oraz osiągnięcia efektu ekologicznego i technologicznego zrealizowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, nie mniejszego niż wymagany przepisami prawa Kraju (dla odpadów biodegradowalnych zgodnie z wymogami jak dla roku 2013 i 2020, tj.: redukcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 35% w stosunku do wytworzonych w 1995 r.), spełniające cele Projektu oraz zgodne z deklarowanymi gwarancjami załączonymi do oferty Wykonawcy.

Wykonawca: Konsorcjum Stalbud Tarnów, Mikołajewice 221, 33 – 121 Bogumiłowice oraz Control Process S.A. ,30-733 Kraków, ul. Obrońców Modlina 16

Kontrakt podpisano  9 grudnia 2013 roku w Gnieźnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>