Kontrakt nr 2

Projekt i Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w msc. Lulkowo

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego Kontraktu  jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn budowlanych i transportowych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia objętego niniejszym Kontraktem obejmuje następujące zadanie inwestycyjne:
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów tj.
budowę instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów komunalnych
zmieszanych, składającej się z :
sortowni odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie,  systemu przygotowania
komponentów do produkcji paliwa z odpadów,
instalacji biologicznego przetwarzania odpadów organicznych,
kwatery składowania odpadów balastowych,
zaplecza związanego z dojrzewaniem kompostu/stabilizatu,
zaplecza administracyjno edukacyjnego i socjalnego,
garaży i warsztatu podręcznego,
zaplecza magazynowego,
infrastruktury technicznej (infrastruktura strefy wjazdowej, drogi i place,
wodociąg, gospodarka ściekowa, energetyka, ogrodzenie).
Zakres Zamówienia obejmuje: projektowanie, wytyczenie, roboty, szkolenia, próby końcowe, próby eksploatacyjne, uprzątnięcie placu budowy, usunięcie wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót przez Zamawiającego oraz osiągnięcia efektu ekologicznego i technologicznego zrealizowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, nie mniejszego niż wymagany przepisami prawa Kraju (dla odpadów biodegradowalnych zgodnie z wymogami jak dla roku 2013 i 2020, tj.: redukcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 35% w stosunku do wytworzonych w 1995 r.), spełniające cele Projektu oraz zgodne z deklarowanymi gwarancjami załączonymi do oferty Wykonawcy.

Wykonawca: Control Process S.A. ,30-733 Kraków; ul. Obrońców Modlina 16

          Kontrakt podpisano 29 maja 2013 roku w Gnieźnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>