Kontrakt nr 4

Usługi Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt.

Przedmiotem Kontraktu nr 1 jest wykonanie na rzecz Zamawiającego Usług Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” nr POIS.02.01.00-00-008/11.

Ogólny zakres Zamawiającego obejmuje :

-  pomoc Zamawiającemu w przygotowaniu do wdrażania i realizacji Projektu, w tym również weryfikacji struktury i procedur JRP;
– przygotowanie dla Projektu zasad prowadzenia monitoringu efektu ekologicznego;

- weryfikację monitoringu efektu ekologicznego oraz bieżące informowanie Zamawiającego o możliwych i przewidywanych zagrożeniach w jego osiągnięciu;
– opiniowanie i konsultowanie dokumentacji przetargowych;

- doradztwo w zakresie finansowo-księgowym oraz prawnym;
– bieżące doradztwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla Kontraktów prowadzonych przez Zamawiającego w związku z realizacją Projektu;
– opiniowanie dokumentacji projektowych dla kontraktów na roboty / alternatywne rozwiązania projektowe;
– pomoc Zamawiającemu przy aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej w tym studium wykonalności;
– pomoc Zamawiającemu w uzyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania;
– opracowanie wniosku o zmianę Umowy o dofinansowanie;
– opracowanie wniosku o płatność końcową;
– wyliczenie rekompensaty;
– uaktualnianie wzorów dokumentów regulujących współprace i zobowiązania stron
– przeprowadzenie tematycznych szkoleń dla pracowników JRP;
– przygotowanie raportów do sporządzania, których zobowiązany jest Beneficjent Projektu Funduszu Spójności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej;
– świadczenie usług doradczych (w tym prawnych) związanych z realizowanym przedsięwzięciem na rzecz Zamawiającego.

Wykonawca : Grontmij Polska Sp. z o.o.; ul. Ziębicka 35 ; 60 – 164 Poznań

Kontrakt podpisano  9 maja 2012 roku w Gnieźnie.

 

Komentowanie jest wyłączone