Rozpoczęto realizacja kolejnego zadania Projektu

Wszczęto procedurę przetargową na kolejne zadanie w ramach realizowanego projektu
tj Usługi w zakresie Inżyniera kontraktu dla inwestycji „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Procedura stanowi drugi niezbędny element realizacji Zadania II Projektu, wynikającego
z umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (zgodnie z załącznikiem 3 umowy: Harmonogram Realizacji Projektu).

Szacowany koszt zadania wynosi 2 mln PLN netto.

Otwarcie ofert nastąpi 11 kwietnia 2012r

Szczegółowe informacje, dotyczące przetargu na stronie urbis.gniezno.pl

Komentowanie jest wyłączone