Umowa na Inżyniera Kontraktu podpisana.

3 września 2012r. została podpisana umowa na usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych przewidzianych w Projekcie ” System unieszkodliwiania odpadów komunalnych
dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Lulkowie”.

Umowa została zawarta pomiędzy Urbis Sp. z o.o., reprezentowaną przez Edmunda Młodzikowskiego- Prezesa Zarządu a Konsorcjum Spółek:

1.Grontmij Polska Sp. z o.o., reprezentowaną przez Edwarda Chrzanowskiego- Prezesa Zarządu; 2. Safege s.a., reprezentowaną przez Kamillę Kurowską – Gawryś – Zastępcę Dyrektora Safege, Oddział w Polsce.

Komentowanie jest wyłączone