4.11.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Kontrakt Nr 5 – dostawa ładowarki.SPROSTOWANIE- ZMIANA TERMINU;MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; zAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA- cz.. 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Kontrakt Nr 5 – Dostawa ładowarki” realizowany w ramach Projektu pn.:”System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie „.

sprostowanie_zmiana_terminu_kontrakt_nr_5

opis_przedmiotu_zamowienia_kontrakt_nr_5_modyfikacja

zapytania_i_odpowiedzi_na_pytania_kontrakt_nr_5_cz_2

Komentowanie jest wyłączone