2-10-2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Kontrakt Nr5 – Dostawa Ładowarki”. SIWZ wraz z załącznikami

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Kontrakt Nr 5 – Dostawa ładowarki” realizowany w ramach Projektu pn.:”System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową ZakładuZagospodarowania Odpadów w Lulkowie „.

siwz_kontrakt_nr_5

opis_przedmiotu_zamowienia_kontrakt_nr_5

wzor_umowy_kontrakt_nr_5

Komentowanie jest wyłączone