Z wizytą w Polskim Klubie Ekologicznym. Koło w Gnieźnie

5 czerwca 2013r., na zaproszenie prezes Polskiego Klubu Ekologicznego. Koło w Gnieźnie  – Pani Grażyny Bernaciak,  przedstawiciele Urbis Sp. z o.o. uczestniczyli w zebraniu klubu.

Podczas spotkania,  P. Ewa Menz oraz P. Stefan Dębowski  przedstawili prezentację multimedialną, dotyczącą projektu „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Ponadto pracownicy Urbis przekazali  informacje związane z podjętymi, w ramach realizacji projektu, działaniami  i zauważalnymi postępami.

Spotkanie stało się też okazją do obdarowania uczestników drobnymi upominkami  firmowymi.

 

 

Komentowanie jest wyłączone