UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ZZO W LULKOWIE

Czas zacząć ... 3 czerwca 2015 r. o godzinie 12.00 odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Zagospodarowania w Lulkowie.

DZIEŃ OTWARTY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATÓW GNIEŹNIEŃSKIEGO I WRZESIŃSKIEGO

13 czerwca mury nowo otwartego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie odwiedziły rzesze mieszkańców powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.

PODSUMOWANIE PRAC INWESTYCYJNYCH PROJEKTU

Podsumowanie inwestycyjnego etapu Projektu i plany na przyszłość.
"2. Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty" Artykuł 174 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
" Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, dzięki swojej nowoczesności i założeniom godnym pochwały, zapewni ochronę ziem dla naszych następców". Akt erekcyjny ZZO w Lulkowie

„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”

Dbałość o interes publiczny poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących gospodarki zagospodarowania odpadów oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej stała się wspólną ideą włodarzy 14 gmin powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. W efekcie 18 stycznia 2008 roku zostało zawarte Porozumienie Międzygminne, przedmiotem którego była budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie wraz ze stacją przeładunkową w Bardo. Przygotowanie i realizacja zadania została powierzona Miastu Gniezno. 4 lutego 2011r. została zawarta Umowa Wykonawcza między Miastem Gniezno a Urbis Sp. z o.o., na mocy której Spółka podjęła się realizacji zadania. Finalizacją rozmów i wynikających z nich postanowień była Umowa zawarta 1 lutego 2012r. o dofinansowanie nr POIS. 02.01.00- 00-008/ 11-00 projektu „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” nr POIS. 02.01.00-00- 008/11w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa ta została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Panią Hannę Grunt – Prezesa Zarządu a Urbis Sp zo.o., reprezentowaną przez Edmunda Młodziowskiego - Członka Zarządu .

PODSUMOWANIE ETAPU INWESTYCYJNEGO.

10 czerwca 2015r. na terenie ZZO w Lulkowie odbyło się spotkanie podsumowujące etap inwestycyjny Projektu.

DZIEŃ OTWARTY W LULKOWIE

13 czerwca 2015 r. URBIS Sp. z o.o zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu Gnieźnieńskiego i wrzesińskiego na DZIEŃ OTWARTY do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Na uczestników czekają liczne atrakcje

Czas zacząć...

3 czerwca 2015 roku w samo południe został otwarty Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.